Η Διοικήτρια του «Βουβάλειου» Νοσοκομείου Καλύμνου, Κατερίνα Εμμανουήλ, βρέθηκε ξανά στην Αθήνα, στο Υπουργείο Υγείας, για την προώθηση των βασικών θεμάτων που απασχολούν το ίδρυμα και την εύρυθμη λειτουργία του.

Μια σειρά ζητημάτων τέθηκαν από την Διοικήτρια στον ίδιο τον  Υπουργό Υγείας Θ. Πλεύρη, με τον οποίο είχε πολύωρη συνεργασία, καθώς και με τους συνεργάτες του, αλλά και με τυους υπηρεσιακούς παράγοντες της 2ης ΥΠΕ και ζητήθηκε καταρχάς από την ηγεσία του Υπουργείου, άμεσα και επιτακτικά να προβεί στην κάλυψη της θέσης επικουρικού ορθοπεδικού ιατρού και της θέσης του καρδιολόγου, ειδικότητες οι οποίες απασχολούν το ίδρυμα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.

Παράλληλα η Κ. Εμμανουήλ,  παρουσίασε το πρόβλημα με το προσωπικό που έχει βγει σε αναστολή και επεσήμανε πως πρέπει να καλυφθούν όλες οι θέσεις και ειδικά των τεχνολόγων, αφού είναι απαραίτητοι για να στελεχώσουν την νέα μονάδα του Αξονικού Τομογράφου, που είναι ήδη εγκατεστημένος στην νέα πτέρυγα,  το «Χαλίκειου», το οποίο είναι σχεδόν έτοιμο και αποτελεί ένα «κόσμημα» για την Κάλυμνο.

Τέλος η Διοικήτρια, εκτός των άλλων που έθεσε υπόψη του Υπουργού, ζήτησε την έκτακτη επιχορήγηση,  για δεύτερο χειρουργικό τραπέζι, δημιουργία νέου μαιευτικού τμήματος (νέας αίθουσας τοκετού και νέας αίθουσας ωδινών) και την  αναβάθμιση και επέκταση του δικτύου οξυγόνου.