Εκπαίδευση για αντιμετώπιση Θαλάσσιας ρύπανσης, διοργανώνει και φέτος το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλύμνου, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, σε συνεργασία με το Λιμεναρχείο Καλύμνου και την εταιρεία «ΜΕΤΟΠΗ Συμβούλου Προστασίας Περιβάλλοντος», την Δευτέρα 2 και την Τρίτη 3 Οκτωβρίου.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του ΔΛΤ