Άγνωστο παραμένει ακόμα για πιο λόγο η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου δεν έχει προχωρήσει στην απομάκρυνση αλλά και αποκατάσταση των στεγάστρων στο Δημοτικό στάδιο του Βαθύ, μετά και το ξήλωμα που είχε γίνει από τα μέσα …Μαρτίου!

Οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στο νησί μας στα μέσα Μαρτίου είχε ως αποτέλεσμα να ξηλωθούν αρκετά τμήματα των στεγάστρων του Δημοτικού σταδίου του Βαθέως, και διαφόρων μεγεθών λαμαρίνες να είναι σκόρπιες κατά μήκος του Δημοτικού Σταδίου ,με τον κίνδυνο για την δημόσια ασφάλεια των διερχομένων να είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Επισημαίνουμε το γεγονός ότι αν και το εν λόγω συμβάν έγινε στις 18 Μαρτίου ,γιατί δεν έγιναν εκ του Δήμου οι απαραίτητες ενέργειες απομάκρυνσης και αποκατάστασης του στεγάστρου, εκθέτοντας σε κίνδυνο τους διερχομένους; (τις φωτογραφίες μας έστειλε φίλος αναγνώστης )