Εμμανουήλ Μουσελλής
Εμμανουήλ Μουσελλής
Εμμανουήλ Μουσελλής
Εμμανουήλ Μουσελλής

Λόγω του ότι ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη Υπαλλήλου Τ. Ε. Παιδαγωγού Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας απέβη άγονος, δεν καθίσταται εφικτή προς το παρόν η λειτουργία βρεφικού τμήματος στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία Παιδικός – Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Καλυμνίων ΜΑΝΑ Ιωάννα Καρπάθιου.

Ευελπιστούμε ότι το ζήτημα θα τακτοποιηθεί σύντομα, καθώς θα  επαναληφθεί η διαδικασία του διαγωνισμού για την εν λόγω πρόσληψη.

Από το Γραφείο Δημάρχου

Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Χατζημάρκος
Χατζημάρκος
Χατζημάρκος
Χατζημάρκος