15 μαθητές /τριες του ΕΠΑΛ Καλύμνου  από τις ειδικότητες των Ηλεκτρολόγων και των Μηχανολόγων και δύο συνοδοί καθηγητές θα βρίσκονται για 16 μέρες στην Ισπανία στα πλαίσια  του Ευρωπαϊκού προγράμματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ERASMUS+21

Το 1ο ΕΠΑΛ Καλύμνου, συμμετέχει για ένατη συνεχόμενη χρονιά στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ERASMUS+21 και στα πλαίσια αυτού του Προγράμματος, αναχώρησαν  την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2022 για την Ισπανία και συγκεκριμένα για Βαρκελώνη,  μια δράση διάρκειας 16 ημερών, με θέμα «Τεχνολογία, Συντήρηση και Ανάπτυξη Αιολικών Σταθμών».

Μέσω του Προγράμματος ΕRASMUS+ παρέχεται η δυνατότητα στους μαθητές /-τριες να αξιοποιήσουν τις ικανότητες τους . Μαθαίνουν να αυτό-οργανώνονται και να διατηρούν ανοιχτή στάση απέναντι στο διαφορετικό. Όλοι οι εμπλεκόμενοι, μαθητές και υπεύθυνοι καθηγητές, δεν λειτουργούν ως αυτόνομες μονάδες αλλά ως μέλη μιας ομάδας με σκοπό την επίτευξη ενός κοινού στόχου.

Οι μαθητές/-τριες θα έχουν την ευκαιρία να επιμορφωθούν πάνω στο θέμα της τεχνολογίας, της συντήρησης και της ανάπτυξης Αιολικών Σταθμών, θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και θα αναπτύξουν δεξιότητες που σχετίζονται με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Παράλληλα θα ενισχύσουν την Ευρωπαϊκή τους αυτοσυνειδησία αντιλαμβανόμενοι/ες την Ευρωπαϊκή τους ταυτότητα, ενώ ταυτόχρονα θα ευαισθητοποιηθούν πάνω στο θέμα της πολιτιστικής ετερότητας και του σεβασμού της διαφορετικής κουλτούρας.

Ταυτόχρονα οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον πολιτισμό και την κουλτούρα μιας άλλης χώρας και παράλληλα να προωθήσουν την Κάλυμνο επικοινωνώντας με την τοπική κοινωνία . Οι βεβαιώσεις παρακολούθησης που θα τους χορηγηθούν θα εμπλουτίσουν και θα συμπληρώσουν το βιογραφικό τους.