Την Πέμπτη 7 Οκωβρίου, στις 13:00, θα διεξαχθεί η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με μοναδικό θέμα την «Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2020 (Ισολογισμός – Αποτελέσματα Χρήσεως και Προσάρτημα) του Δήμου Καλυμνίων», που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα στις 12:00 το μεσημέρι.

Η συνεδρίαση θα είναι “μεικτή” καθώς διά ζώσης θα συμμετάσχουν μόνο οι εμβολιασμένοι και νοσήσαντες, ενώ οι υπόλοιποι εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας zoom.

Η επιλογή της ώρας της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που ήταν οι 12 μ.μ., προκάλεσε αντιδράσεις από τις παρατάξεις Γαλουζή και Μαστροκούκου, οι οποίες είχαν δηλώσει πως δεν θα συμμετάσχουν, ενώ η αιτιολογία από τον Δήμαρχο για την μετακίνηση του του ορκωτού ελεγκτή λογιστή του Δήμου, δεν έπεισε τις δύο αντιπολιτεύσεις.

Την Πέμπτη επιλέχτηκε ως ώρα η 1 μ.μ. και είναι άγνωστο αν θα γίνει αποδεκτή από τις άλλες παρατάξεις.