Με τον υφυπουργό στον Πρωθυπουργό Γιάννη Μπρατάκο συναντήθηκε  ο Κοσμήτορας της Βουλής και Βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Α. Υψηλάντης με τον οποίο συζήτησε θέματα της αρμοδιότητας του σε σχέση με τα Δωδεκάνησα.

Εξάλλου με ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής, σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, εξήρε το έργο της Κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη για την στήριξη της κοινωνίας και την εισαγωγή σημαντικών  διαρθρωτικών αλλαγών και την επιδίωξη  παγίωσης μίας υγιούς, εξωστρεφούς και δίκαιης οικονομίας.

Αναφέρθηκε επίσης στην υλοποίηση, μετά από προσπάθειες που κατέβαλε και ο ίδιος  προσωπικά,   του αιτήματος για παραχωρήσεις σε δικαιούχους ακινήτων που διεκδικούσε το Δημόσιο στα νησιά    της Δωδεκανήσου, Αγαθονήσι, Αρκοί, Μαράθι, Μέγιστη, Ψέριμος, Σαρία.

Τα βασικά σημεία της ομιλίας του είναι τα ακόλουθα :

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Υφυπουργέ,

Το υπό ψήφιση νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών εισάγει στην ουσία σημαντικές  διαρθρωτικές αλλαγές και επιδιώκει στην παγίωση μίας υγιούς, εξωστρεφούς και δίκαιης οικονομίας. Σε μια συγκυρία που ως στρατηγικό γνώρισμά της  έχει την επιδίωξη αναχαίτισης των πρωτόγνωρων εξωγενών κρίσεων. Συνάμα όμως λαμβάνονται και συγκεκριμένα μέτρα ώστε να υλοποιηθούν   οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΔΕΘ. Κατατίθεται συμπληρωματικός προϋπολογισμός, ύψους 2,9 δισ. ευρώ. Συγκεκριμένα, περίπου 1,7 δισ. ευρώ θα διατεθεί  για την επιδότηση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος για το 2022. Περίπου 500 εκατ. ευρώ είναι για το επίδομα Δεκεμβρίου για ευάλωτους συμπολίτες μας, 300 εκατ. ευρώ για το επίδομα θέρμανσης, 140 εκατ. ευρώ για την  αύξηση των δικαιούχων του «Εξοικονομώ», 149 εκατ. ευρώ για την στήριξη αγροτών και κτηνοτρόφων.

 Από  1ης Σεπτεμβρίου 2022, λοιπόν, εφαρμόζεται το μέτρο που προβλέπει την απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος από το φορολογικό έτος 2022 και εφεξής για  φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και επιχειρήσεις, που αυξάνουν σε σχέση με το προηγούμενο φορολογικό έτος τον συνολικό χρόνο απασχόλησης των εργαζομένων τους, με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης σε 1 έτος και για διάστημα κατ’ ελάχιστον τριών μηνών εντός του έτους, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Την ίδια ώρα επεκτείνεται και για το 2022 η απαλλαγή από το τέλος για τους αγρότες του κανονικού καθεστώτος και τους αλιείς.

-Επιδοτείται το κόστος του πετρελαίου εσωτερικής καύσης που διατίθεται στην εσωτερική αγορά, από 15.10.22 έως 31.12.22,  από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.   Το ύψος της επιδότησης ανέρχεται σε 20 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο, υπολογιζόμενο επί της αξίας των τιμολογίων προ ΦΠΑ, που εκδίδεται από τα διυλιστήρια και τους εισαγωγείς καυσίμων, ως δικαιούχους της επιδότησης. Το τελικό συνολικό ύψιστης επιδότησης υπολογίζεται επί των συνολικών λίτρων καυσίμου που διατίθενται στην εσωτερική αγορά από τα διυλιστήρια και τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων προς τα πρατήρια καυσίμων και τους βιομηχανικούς πελάτες.

-Αυξάνεται το ετήσιο στεγαστικό επίδομα των φοιτητών από 1000 σε 1500 ευρώ.

 Πυρήνας του υπό ψήφιση ΝΣ είναι ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για την οργάνωση, την διοίκηση και την λειτουργία των ανωνύμων εταιριών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της ελληνικής εταιρείας συμμετοχών και περιουσίας ανωνύμων εταιριών καθώς επίσης οι προβλέψεις εκείνες για την σύσταση της ανεξάρτητης αρχής πιστοληπτικής αξιολόγησης και του κεντρικού μητρώου πιστώσεων.

Βασικό έργο της Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης είναι η συλλογή και αξιολόγηση πρωτογενών πληροφοριών του Δημοσίου και ο υπολογισμός της πιθανότητας αθέτησης πληρωμής για φυσικά και νομικά πρόσωπα. Αποτελεί βέλτιστη διεθνή πρακτική, η οποία έχει υιοθετηθεί από την πλειοψηφία των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι, ενδεικτικά, η Γερμανία, η Γαλλία και το Βέλγιο.

–Εμπεριέχονται επίσης διατάξεις αναπτυξιακού χαρακτήρα, όπως είναι η στήριξη του αγροτικού πληθυσμού, με την αλλαγή του πλαισίου κρατικής αρωγής για την επιχορήγηση των πληγέντων από θεομηνίες. Προβλέπεται επιτάχυνση της προκαταβολής της επιχορήγησης για ζημίες από θεομηνίες σε φυτικά μέσα παραγωγής, και αποσαφηνίζεται ότι στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής, δικαιούχοι επιχορήγησης είναι αγροτικές εκμεταλλεύσεις που κατέχονται από κατ’ επάγγελμα αγρότες, αλλά και από νομικά πρόσωπα.

Προσωπικά θα ήθελα να σταθώ και να εξάρω το γεγονός ότι με το νομοσχέδιο αυτό δίνεται ένα τέλος στην ταλαιπωρία πολλών συμπατριωτών μας στα νησιά της Δωδεκανήσου Αγαθονήσι, Αρκοί, Μαράθι, Μέγιστη, Ψέριμος, Σαρία. Ήτανε μία πρόταση που προώθησε ο ίδιος ο πρωθυπουργός, με αιτήματα που του είχαμε διατυπώσει τόσο εγώ όσον και ο αγαπητός συνάδελφος και εισηγητής Μάνος Κονσόλας, επεξεργάστηκε με μεγάλη επιμέλεια από την  Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών  υπό την καθοδήγηση και της πρώην Γ. Γ κ. Αθηνάς Καλύβα αλλά κυρίως  από τον νυν κ. Μανώλη Μαστρομανώλη. Σύμφωνα με την διάταξη αυτή τα ακίνητα που βρίσκονται στα νησιά που προανέφερα, επί των οποίων το Δημόσιο προβάλλει δικαιώματα διά της οικίας κτηματικής υπηρεσίας, ο νομέας τους θεωρείται κύριος έναντι του ελληνικού Δημοσίου, εφόσον αποδεδειγμένα: α.)  είναι μόνιμος κάτοικος αυτών β.) Έχει αναγράφει ως κύριος στις πρώτες κτηματολογικές εγγραφές, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.2664 / 1998, γ.)  δεν έχει εκδοθεί και κοινοποιηθεί σε αυτόν ή τους δικαιοπαρόχους του πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής η πρωτόκολλο καθορισμού αποζημιώσεις αυθαίρετης χρήσης για τα ακίνητα αυτά, δ.) δεν προβάλλονται  δικαιώματα του Δημοσίου επί  του ακινήτου εξάλλης αιτίας και ε.)  δεν εμπίπτει στους περιορισμούς της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του Ν.1892 / 1990. Η βεβαίωση της συνδρομής των προϋποθέσεων των περιπτώσεων α’ και ε’ αποδεικνύεται με βεβαίωση του κατά τόπον αρμόδιο Δήμου. Για την διατύπωση της συνδρομής των προϋποθέσεων των περιπτώσεων β, γ και δ αρμόδια είναι η  οικεία κτηματική υπηρεσία, η οποία συγκεντρώνει το σύνολο των απαιτούμενων στοιχείων των περιπτώσεων από α’ έως έως ε’  και τα διαβιβάζει στο κατά τόπον  αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο. Εκκρεμείς δίκες μεταξύ των νομέων  και του ελληνικού Δημοσίου καταργούνται.

Όπως αντιλαμβάνεται κανείς οι θετικοί δείκτες που παρουσιάζει η ελληνική οικονομία δεν είναι ούτε συγκυριακή, ούτε ασχεδίαστη. Οφείλεται στην σωστή, μετριοπαθή και ορθά οργανωμένη προσέγγιση της οικονομίας μας από  τον κ. Υπουργό των Οικονομικών και τους συνεργάτες του. Πάνω από όλα όμως επικυριαρχεί επιτέλους στη χώρα μας και στον τομέα αυτό το τρίπτυχο που εφαρμόζει ο ΚΜ και η κυβέρνηση του. Της Ευθύνης, Συνέπειας, Αποτελεσματικότητας. Αυτό αφουγκράζεται η πλειοψηφία της κοινωνίας μας και γι΄αυτό  την στηρίζει.

Με τις σκέψεις αυτές δηλώνω την υποστήριξη μου στον ΝΣ και την πρόθεσή μου να το υπερψηφίσω.