Παραλήφθηκαν σήμερα,  τα υλικά που έστειλε το Περιφερειακό  Φυτώριο Ρόδου, μετά από αίτημα του Επαρχείου μας,  προκειμένου να παραδοθούν στις 27 σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Καλύμνου.

Πρόκειται για την υλοποίηση  της δράσης που ενέταξε στο Επιχειρησιακό του Πρόγραμμα το Φυτώριο της Περιφέρειας  μας , υπό τη διοίκηση του  Προέδρου του κ. Μιχάλη  Λουλού  και με τη σύμφωνη γνώμη και παρότρυνση του Περιφερειάρχη κ. Χατζημάρκου, οι οποίοι αναγνωρίζοντας  την ανάγκη  προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος των νησιών  και την ανάδειξη του, προέκριναν ως σημαντική τη δράση της βιωματικής εκπαίδευσης των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης . Τα παιδιά μέσα από συγκεκριμένες δραστηριότητες  θα μπορέσουν να αντιληφθούν την σημασία  της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος  στην αειφορία και την ευημερία κάθε τόπου και στη διαμόρφωση του κλίματος , καθώς και  να κατανοήσουν τη σημασία της καλλιέργειας  της γης  για την ισορροπημένη   και υγιή ανάπτυξη ενός τόπου.

Στα πλαίσια αυτά  καταγράφηκαν σε συνεργασία και με το φυτώριο του Δήμου Καλυμνίων, οι ανάγκες των σχολικών μονάδων  της Α/θμιας Εκπαίδευσης και στάλθηκε ο απαραίτητος εξοπλισμός , ζαρντινιέρες, φυτόχωμα, φυτά  και  αρδευτικά συστήματα, τα οποία θα διανεμηθούν άμεσα στις σχολικές μονάδες,  ώστε οι μικροί  μας μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στη βιωματική δράση του Περιφερειακού Φυτωρίου.

           Ο Έπαρχος Π.Ε. Καλύμνου                                                           

Εμμανουήλ Γ. Μουσελλής