Ο “πιονιέρος” της ηλεκτρονικής μουσικής, έφυγε για την αιωνιότητα, με το έργο του να μένει μνημείο του παγκόσμιου Ελληνισμού.

Τα λόγια δεν συνάδουν στο μεγαλείο του, μόνο η μουσική του μπορεί να αποχαιρετήσει τον δημιουργό.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video