Ο Δήμος της Τήλου, προχώρησε σε μια ακόμα καινοτόμα δράση, εξασφαλίζοντας στα ηλεκτροκίνητα οχήματα, που έχει ήδη στην διάθεσή του, αυτονομία για την φόρτιση τους με την δημιουργία φωτοβολταϊκού σταθμού.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανάρτηση η Δήμαρχος του νησιού Μαρία Καμμά, τέθηκε ήδη σε λειτουργία στην Τήλο ο φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ενέργειας, ονομαστικής ισχύος 6,16Kw ο οποίος εγκαταστάθηκε στην στέγη του συνεργείου του Δήμου.

Ο σταθμός λειτουργεί με την διαδικασία του Net Metering (ενεργειακός συμψηφισμός). Έτσι η παραγόμενη ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά πάνελ αφαιρείται από την καταναλισκόμενη ενέργεια του φορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των οχημάτων καθαρά από ανανεώσιμες πηγές και παράλληλα εξασφαλίζεται η φόρτιση τους με μηδενική οικονομική επιβάρυνση για τον Δήμο, εξοικονομώντας έτσι πόρους για άλλες δράσεις.