32 λιγότεροι πλοίαρχοι και 66 περισσότεροι μηχανικοί, θα εισαχθούν στις ΑΕΝ

Με την σχετική ΚΥΑ καθορίζεται ο αριθμός των σπουδαστών/σπουδαστριών που εισάγονται στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και Μηχανικών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 σε 1449 (798 Πλοίαρχοι και 651 Μηχανικοί).

Σε σχέση με πέρσι υπάρχει αύξηση θέσεων κατά 2,5% περίπου αφού ο αριθμός των σπουδαστών/σπουδαστριών που εισήχθησαν στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και Μηχανικών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ήταν 1415 (830 Πλοίαρχοι και 585 Μηχανικοί). 
Επιπλέον, για τη φετινή χρονιά υπάρχουν 32 λιγότερες θέσεις για τις Σχολές Πλοιάρχων και 66 περισσότερες θέσεις για τις Σχολές Μηχανικών.
Σημειώνεται ότι καθ’ υπέρβαση του εκάστοτε καθοριζόμενου αριθμού εισακτέων σπουδαστών/-στριών στις Α.Ε.Ν., εισάγονται υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών σύμφωνα με όσα ισχύουν κάθε φορά.

https://panelladikes24.blogspot.com/2022/04/25-2022.html?m=1