Απο την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, ανακοινώνεται πως οι εγγραφές στα δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία, θα διαρκέσουν από 1 έως 20 Μαρτίου και θα γίνονται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής με ηλεκτρονική αίτηση.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

«ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ»

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Οι αιτήσεις εγγραφών στα Δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2022.

Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Α. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Αιτήσεις εγγραφών στα Δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας γίνονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής με Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής.

Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες για το Νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο-προνήπιο, βάση της διεύθυνσης κατοικίας τους , σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

https://proti-eggragi.services.gov.gr/

Στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2022-2023 εγγράφονται μαθητές/-τριες που έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2022 συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2022-2023 μαθητές/-τριες γεννημένοι το 2018 (δηλαδή από 1-1-2018 έως και 31-12-2018)  και τα Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτήσεις των νηπίων και προνηπίων που έχουν γεννηθεί το έτος 2018.

Οι γονείς/κηδεμόνες των νηπίων/προνηπίων καλούνται να επικοινωνήσουν με τη διεύθυνση του Νηπιαγωγείου (ή να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα του Νηπιαγωγείου) και να ενημερωθούν σχετικά με τη διαδικασία των ηλεκτρονικών αιτήσεων, τα όρια της σχολικής περιφέρειας του σχολείου, τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής, καθώς και τα στοιχεία (τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) και τις ώρες επικοινωνίας με τη διεύθυνση του Νηπιαγωγείου. Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Νηπιαγωγείο.

Ιδιαίτερη υποστήριξη θα δοθεί σε γονείς/κηδεμόνες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Σημειώνεται ότι η “αποδοχή” της ηλεκτρονικής αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα δε συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα. Επίσης, για πρώτη φορά από φέτος, πριν την τελική υποβολή της αίτησης, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωςή του.

Β. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Οι αιτήσεις για την εγγραφή των μαθητών/-τριών που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2022 και γίνονται αποκλειστικά δια ζώσης. Κατά το σχολικό έτος 2022-2023 στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα εγγραφούν και θα φοιτήσουν μαθητές/-τριες που γεννήθηκαν από     1-1-2016 έως και 31-12-2016.

Ήδη, οι διευθύνσεις των Δημοτικών Σχολείων έχουν αναρτήσει σε εμφανές σημείο της σχολικής μονάδας ή/και στην επίσημη ιστοσελίδα τους ανακοίνωση με πληροφορίες σχετικά με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του σχολείου, τις ώρες υποβολής των αιτήσεων και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση της εγγραφής.

Οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση-δήλωση εγγραφής στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα και στο τμήμα Πρωινής Ζώνης, αν το επιθυμούν. Στην περίπτωση που επιθυμούν, δεν υπάρχουν προϋποθέσεις συμμετοχής και καλούνται οι γονείς/κηδεμόνες να ενημερωθούν αρμοδίως για τη λειτουργία των τμημάτων αυτών.

Ιδιαίτερη υποστήριξη θα δοθεί σε γονείς/κηδεμόνες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Πληροφορίες για τις εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία και στα Νηπιαγωγεία μπορείτε να βρείτε από τις σχετικές εγκυκλίους στην παρακάτω ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου:

https://dipe.dod.sch.gr/

Κατά την επόμενη σχολική χρονιά, τόσο για τα Νηπιαγωγεία όσο και για τα Δημοτικά Σχολεία, γίνονται δεκτές όλες ανεξαιρέτως οι αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα, χωρίς προϋποθέσεις.

Επισημαίνεται ότι κατά την περίοδο των εγγραφών, λόγω της παράτασης των μέτρων αποφυγής διάδοσης του covid-19, οι αιτήσεις εγγραφής στα Δημοτικά Σχολεία, μαζί με τα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν, θα κατατίθενται στη σχολική μονάδα με αυστηρή τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων αποφυγής διάδοσης του covid-19 και με κάθε πρόσφορο τρόπο, προς αποφυγή μετακινήσεων (αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος, e-mail ή μέσω ταχυδρομείου).