Σε καθημερινό κίνδυνο τα νήπια από την γενικότερη κατάσταση του κτηρίου και των υποδομών

Εικόνες εγκατάλειψης, που προκαλούν οργή και απογοήτευση, καταγράφουν ιδιώτες από το Νηπιαγωγείο του Βαθύ, οι οποίες προκαλούν κυρίως ανησυχία για την ασφάλεια των νηπίων αλλά και των εκπαιδευτικών, που στεγάζονται στην εκπαιδευτική αυτή μονάδα.

Τα 9 παιδιά του Νηπιαγωγείου, περνάν τη μέρα τους στο σχολείο, με το ταβάνι να είναι κούφιο και ετοιμόρροπο, όπως και οι σοβάδες στους τοίχους, που εγκυμονούν τον κίνδυνο να πέσουν πάνω στα παιδιά, επικίνδυνες ρωγμές στις κολόνες του κτηρίου, τα πορτοπαράθυρα άθλια και σάπια εντελώς, τα θρανία είναι παλιά και δεν επαρκούν για τις ανάγκες των παιδιών, τα παιχνίδια στον εξωτερικό χώρο εντελώς ακατάλληλα για τα νήπια που αυλίζονται και παίζουν σε αυτά, με ανύπαρκτη περιμάντρωση και επικίνδυνα τοιχία, ηλεκτροφόρα καλώδια και μετρητής του ρεύματος εντελώς απροφύλακτα. Μια γενικότερη εικόνα φθοράς και εγκατάλειψης, που προκαλεί την οργή των γονιών και γενικά των κατοίκων του Βαθύ, με τις αρμόδιες αρχές να αδιαφορούν συστηματικά, παρά τις εκκλήσεις και τα διαβήματα που γίνονται εδώ και καιρό.