ΜΑΣΤΡΟΚΟΎΚΟΣ 747

ΓΑΛΟΥΖΗΣ 739

ΜΑΎΡΟΣ 628

ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ 336

ΛΑΪΚΉ ΣΥΣΠΕΊΡΩΣΗ 328

ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ 28