ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΕΚΛΟΓΩΝ  ΓΙΑ  ΑΝΑΔΕΙΞΗ  Δ.Σ.    

 ΣΤΗΝ  Β΄ ΕΛΜΕ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Συνολικά  ψήφισαν  ( 212    ) , εκ  των  οποίων   (   202   )   ήταν  έγκυρα  και   ( 10 )  λευκά-άκυρα.

 ΕΛΑΒΑΝ׃

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ                   7  

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ                                           39                                          

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ            135       

ΜΑΖΙ                                                                                  8               

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ                      13               

ΑΚΥΡΑ  – ΛΕΥΚΑ                                                               10         

ΟΙ ΕΔΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ׃

  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ                          2   

  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ          5