Με πρωτοβουλία του ΙΣΕΚ συγκεντρώθηκαν 10 κούτες με φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό, τα οποία στάλθηκαν στην Ουκρανία, μέσω της κοινωφελούς εταιρείας “Όλοι μαζί μπορούμε”.

Ακολουθεί το δ.τ. του ΙΣΕΚ: