Σήμερα Τρίτη 28 Φεβρουαρίου, κατόπιν ενεργειών της διοίκησης του Νοσοκομείου Καλύμνου, απομακρύνθηκαν τα παλιά οχήματα (ασθενοφόρα) που επί χρόνια καταλάμβαναν τον αύλειο χώρο του ιδρύματος, εμποδίζοντας την λειτουργική αξιοποίηση του.

Το σημερινό ρεπορτάζ του Παλμού της Καλύμνου, κατέγραψε τη διαδικασία απομάκρυνσης των παλιών ασθενοφόρων, που καταλάμβαναν επί χρόνια χώρο στο Νοσοκομείο και εκτός των άλλων αποτελούσαν μια αντιαισθητική εικόνα.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video