Η Δημοτική Αστυνομία, με ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι απαγορεύεται η τοποθέτηση πινακίδων ή κάθε άλλου διαφημιστικού μέσου (επιγραφές, αφίσες, συσκεύες) που παρενοχλούν τους πεζούς και την κυκλοφορία.