Εμμανουήλ Μουσελλής
Εμμανουήλ Μουσελλής
Εμμανουήλ Μουσελλής
Εμμανουήλ Μουσελλής

Η διοίκηση της ΑΝΕΚ, απάντησε άμεσα στο καταδυτικό συνεργείο που αναφέρθηκε σε απευθείας αναθέσεις, όσον αφορά την επισκευή του πλοίου Ν. Κάλυμνος, που έγιναν στο νησί, πριν αναχωρήσει για δεξαμενισμό στον Πειραιά.

Χατζημάρκος
Χατζημάρκος
Χατζημάρκος
Χατζημάρκος