Κάλυμνος,       01/12/2022            

              Προς: MME

                                            ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Απάντηση στο Δελτίο Τύπου του Μαστροκούκου

                Ναυτικά ατυχήματα συμβαίνουν. Τα αντιμετωπίζουμε όμως όπως πρέπει για το συμφέρον της επιχείρησης. Ενημερώσαμε τους μετόχους και φροντίζουμε για τη γρηγορότερη αποκατάσταση των ζημιών.

                Σκόπιμες όμως ενέργειες με ιδιαίτερα τεχνάσματα που συνιστούν δόλο για καταχρήσεις, από τη διοίκησή μας δε θα συμβούν ποτέ, όπως συνέβη από τη διοίκησή τους. Ούτε θα υπογράψουμε ποτέ κρυφά συμβόλαια (στα ελληνικά ή στα αγγλικά) για να μη διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας ως εταιρεία για  κινέζικες μηχανές, όπως συνέβη από τη διοίκησή τους. Και πάντα θα ενημερώνουμε τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όπως δε συνέβη από τη διοίκησή τους στις παραπάνω περιπτώσεις. 

    Από την ΑΝΕ Καλύμνου