Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Κοινή Υπουργική απόφαση με τίτλο:  «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».

Στην απόφαση περιλαμβάνονται και ειδικές διατάξεις για τον θαλάσσιο τουρισμό με το άνοιγμα της επικοινωνίας της Τουρκίας με τη Δωδεκάνησο έπειτα από 1,5 χρόνο.

Έτσι, η Ρόδος, η Κως, η Κάλυμνος, η Σύμη, η Πάτμος και η Λέρος,  θα αποτελούν ξανά πύλες εισόδου ιδιωτικών σκαφών αναψυχής από τη γείτονα χώρα. Με τη απόφαση αυτή, συνεχίζουν oi περιορισμοί για τα Επαγγελματικά τουριστικά σκάφη, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αντιδράσεις και διαμαρτυρίες από τους Ιδιοκτήτες των τουριστικών σκαφών και του προσωπικού που απασχολείται σε αυτά. Ειδικότερα στις παραγράφους 3 και 4 του  πέμπτου άρθρου  «Ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με θαλάσσιες συνδέσεις» που προβλέπει:

3. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω των θαλάσσιων συνδέσεων με την Τουρκία.
Η απαγόρευση δεν καταλαμβάνει τη μεταφορά εμπορευμάτων με πλοία, καθώς και τα πλοία αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας.

4. α) Ο κατάπλους στην Eλληνική Επικράτεια πλοίων αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, που προέρχονται από την Τουρκία, επιτρέπεται εφόσον οι επιβαίνοντες έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό ή έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19, που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την άφιξή τους στον πρώτο ελληνικό λιμένα κατάπλου είτε κατόπιν ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την άφιξή τους στον πρώτο ελληνικό λιμένα κατάπλου ή φέρουν πιστοποιητικό νόσησης κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR ή κατόπιν ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test).

Το πιστοποιητικό νόσησης εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν. Εναλλακτικά μπορούν να φέρουν Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19.

Τα ανωτέρω αποδεικνύονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου τρίτου. Ο κατάπλους του πλοίου και η αποβίβαση των επιβαινόντων επιτρέπεται εφόσον όλοι ανεξαιρέτως οι τελευταίοι φέρουν τα ανωτέρω έγγραφα.

β) Για τα πλοία της περ. α), ο πρώτος κατάπλους στην ελληνική Επικράτεια επιτρέπεται αποκλειστικά στους λιμένες Καβάλας, Μυτιλήνης, Χίου, Βαθέος και Πυθαγορείου Σάμου, Μύρινας Λήμνου, Αγίας Μαρίνας Λέρου, Σύμης, Καλύμνου, Σκάλας Πάτμου, καθώς και στους τουριστικούς λιμένες Κω και Ρόδου.

γ) Τουλάχιστον έξι (6) ώρες πριν τον κατάπλου των πλοίων στον πρώτο ελληνικό λιμένα, οι πλοίαρχοι/κυβερνήτες ενημερώνουν την αρμόδια Λιμενική Αρχή, με κάθε πρόσφορο μέσο, σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν στον εμβολιασμό ή στο αρνητικό αποτέλεσμα κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τις μεθόδους PCR και rapid test ή στο πιστοποιητικό νόσησης των επιβαινόντων στο πλοίο.

ΠΗΓΗ: www.rodiaki.gr