Με σημερινή του δήλωση προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ο δημοτικός σύμβουλος και πρώην πρόεδρος του ΔΣ, Ποθητός Μαγκούλιας, δηλώνει την απόφασή του να ανεξαρτητοποιηθεί από την παράταξη του Γιάννη γαλουζή “Νέα Κάλυμνος”

Ο δ..σ πορεύεται με τον τ. Δήμαρχο από την αρχή και διετέλεσε πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου την περίοδο 2014 – 2019 και θεωρούνταν από τους στενούς συνεργάτες του Γιάννη Γαλουζή, με την σημερινή του όμως δήλωση να δείχνει μια διαφορετική εικόνα

Ακολουθεί η δήλωση του Ποθητού Μαγκούλια:

Ποθητός Μαγκούλιας                                                      Κάλυμνος 04.10.2022

Δημοτικός Σύμβουλος

                                                                                                    ΠΡΟΣ

                                                                                               ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.Σ

ΔΗΛΩΣΗ

Σχετ: Άρθρο 73,παρ.4 του Ν.4555/2018

Κύριε Πρόεδρε.

Με την παρούσα σας δηλώνω ότι ανεξαρτητοποιούμαι από τη Δημοτική Παράταξη «Νέα Κάλυμνος».

Ο  Δηλών

Ποθητός Μαγκούλιας