Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, με αριθμό πρωτοκόλου 2252.1.1/25902/23, η απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας, σύμφωνα με την οποία αναστέλλεται η απόφαση της 15/03/23 που κήρυσσε έκπτωτη την ΑΝΕΚ από τον διαγωνισμό, όπως και η προκήρυξη του επαναληπτικού διαγωνισμού, που αφορούσε τη γραμμή Κάλυμνος – Σάμος και έθετε τα νέα προαπαιτούμενα για το πλοίο που προβλεπόταν, αποκλείοντας το Ν. Κάλυμνος.

Ακολουθεί η απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας: