Αναρτήθηκαν σήμερα οι πίνακες με τους επιλαχόντες εισαγόμενους στις ΑΕΝ Πλοιάρχων και Μηχανικών, οι οποίοι προέρχονται μόνο από ΕΠΑΛ και στην ΑΕΝ Καλύμνου προστίθενται 5 πρωτοετείς, που είναι όλοι από Κάλυμνο, όπως προκύπτει από τους αρχικούς αριθμούς του 8ψηφιου κωδικού, ενώ συνολικά οι επιλαχόντες υποψήφιοι που εισάγονται στις σχολές πλοιάρχων είναι 119 και μηχανικών 88

Σύμφωνα με την Αρ.: 2231.2- 6/27352/2022/15-04-2022 Κ.Υ.Α. (Β’ 1922) ενδέχεται να υπάρξουν επιπλέον επιλαχόντες στη συνέχεια, όπως αναφέρεται ειδικά στις παραγράφους 3.2 και 3.3 του άρθρου 2 της παραπάνω απόφασης Εισαγωγής Σπουδαστών/Σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Ακολουθούν οι πίνακες των εισαγομένων Πλοιάρχων και Μηχανικών από τη λίστα των επιλαχόντων για την κάλυψη των κενών θέσεων:

ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ