Ανακοινώθηκαν τα ονόματα και οι σχολές των επιτυχόντων στις ΑΕΝ Πλοιάρχων και Μηχανικών για το 2021 από ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, όλων των κατηγοριών, οι οποίοι φέτος είναι 1.153 (613 πλοίαρχοι, 540 μηχανικοί)..

Διευκρινίζεται ότι οι πίνακες εισαγόμενων σπουδαστών στις ΑΕΝ περιέχουν μόνο τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό του κάθε υποψηφίου στις Πανελλαδικές εξετάσεις, τον αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης που υπέβαλλε στο ΥΝΑΝΠ για την εισαγωγή στις ΑΕΝ και τα στοιχεία της επιτυχίας του και όχι τα ονομαστικά στοιχεία του.

Ακολουθούν στους συνδέσμους οι πίνακες Πλοιάρχων και Μηχανικών των επιτυχόντων και η σχολή στην οποία εισάγονται με βλαση τον κωδικό υποψηφίου:

ΑΕΝ Πλοιάρχων https://www.hcg.gr/documents/1919/pinakasEisagPloiarxwn2021_2022.pdf

ΑΕΝ Μηχανικών: https://www.hcg.gr/documents/1920/pinakasEisagMhxanikwn_2021_2022.pdf

Οι επιτυχόντες υποχρεούνται να παρουσιαστούν για εγγραφή στις α.ε.ν. που έχουν επιτύχει έως και την 18 Σεπτεμβριου 2020 ήμερα Παρασκευή.
Όσοι δεν παρουσιασθούν αποκλείονται της εγγραφής τους και οι κενές θέσεις που τυχόν προκύψουν θα καλυφθούν για μια και μόνο φορά από υποψηφίους/-ες από πίνακες επιλαχόντων του υπουργείου παιδείας και θρησκευμάτων .

 Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή των σπουδαστών στις α.ε.ν. είναι τα εξής:

(α) δελτίο ταυτότητας και μια φωτοτυπία αυτού
(β) τέσσερις (04) φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας)
(γ) φωτοαντιγραφο απολυτηρίου λυκείου
(δ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμενοι σε αλλο ανωτατο εκπαιδευτικο ιδρυμα (αει), πανεπιστημιακου ή τεχνολογικου τομεα, ή βεβαίωση διαγραφής εφόσον είχαν εγγραφεί σε κάποιο αει.

Νεοεισαγομενοι σπουδαστές που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 27 του κανονισμού σπουδών των αεν (ΦΕΚ 2028 Β /03-06-2019) δύνανται να υποβάλουν αιτήσεις για
μετεγγραφή εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων