38 είναι οι πρωτοετείς (περίπου 50% λιγότεροι από τα προηγούμενα έτη) που θα φοιτήσουν για το α.ε. 2022-2023 στο τμήμα Πλοιάρχων στην ΑΕΝ Καλύμνου και θα πρέπει να παρουσιαστούν στη Σχολή μέχρι τις 24 Αυγούστου.

Από το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι την 09η Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη, τοιχοκολλήθηκαν στα καταστήματα του Υπουργείου (Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2 εντός Λιμένα Πειραιάκαι Γρ. Λαμπράκη 150) και αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις https://www.ynanp.gr/και http://www.hcg.gr/, οι πίνακες εισαγομένων (Πλοιάρχων και Μηχανικών) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) έτους 2022-2023, όπως προβλέπεται από το κεφάλαιο ΙΑ΄ της σχετικής προκήρυξης.

Ακολουθούν οι πίνακες των εισαγόμενων, οι οποίοι καταγράφονται με βάση τον 8ψηφιο κωδικό υποψηφίου και όχι το ονοματεπώνυμο τους. Διευκρινίζεται ότι οι πρωτοετείς θα πρέπει να παρουσιαστούν στην ΑΕΝ εισαγωγης, μέχρι τις 24 Αυγούστου, που είναι η καταληκτική ημερομηνία, ενώ όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις για μεταγραφή, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εντός 10 ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΟΙΆΡΧΩΝ

https://www.ynanp.gr/media/documents/2022/08/09/%CE%A0%CE%9B%CE%9F%CE%99%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%9F%CE%99_%CE%9C%CE%95_%CE%9A%CE%A9%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5%CE%A3.pdf

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ

https://www.ynanp.gr/media/documents/2022/08/09/%CE%9C%CE%97%CE%A7%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%99_%CE%9C%CE%95_%CE%9A%CE%A9%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5%CE%A3.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ