Εμμανουήλ Μουσελλής
Εμμανουήλ Μουσελλής
Εμμανουήλ Μουσελλής
Εμμανουήλ Μουσελλής

Η Εταιρεία πετρελαιοειδών των υιών Ποθητού Ψαρομπά, ΑΡΓΩ Α.Ε., ανακοινωνει την πρόθεσή της να προσλάβει τρεις εργαζόμενους με αντίστοιχες ειδικότητες.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

Χατζημάρκος
Χατζημάρκος
Χατζημάρκος
Χατζημάρκος