Υπεγράφη η Υπουργική Απόφαση για τη διάθεση πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας σε αλιείς ιδιοκτήτες επαγγελματικών σκαφών.

Ειδικότερα, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με εντολή του υπουργού, Λευτέρη Αυγενάκη, και υπογραφή του υφυπουργού, Σταύρου Κελέτση, δίνει τη δυνατότητα σε επαγγελματίες αλιείς ν’α αυξήσουν την αλιευτική ικανότητα των σκαφών τους, που αφορά στο μέγεθος και την ισχύ της μηχανής, μετά από αίτησή τους, προκειμένου να προχωρήσουν στη μετασκευή ή αντικατάσταση του σκάφους τους.

Αυτό θα γίνει με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στην Απόφαση. Το ύψος της πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητα της χώρας που θα διατεθεί αφορά σε συνολικά 8.000 GT και 35.000 kW.

Η δυνατότητα αυτή προέκυψε μετά από διαδικασίες του υπουργείου, κατά τις οποίες έγινε επικαιροποίηση και ορθολογική διαχείριση των δεδομένων ενεργών αδειών του ελληνικού αλιευτικού στόλου.

Με την τρέχουσα απόφαση, η οποία ήταν χρόνιο αίτημα των επαγγελματιών ενεργών αλιέων της χώρας, ορίζονται οι δυνητικοί δικαιούχοι, οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία. Επίσης, καθορίζεται ο τρόπος και τα κριτήρια μοριοδότησης που θα εφαρμοστούν για την επιλογή των δικαιούχων.

Στην Απόφαση λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την υψηλότερη μοριοδότηση αιτημάτων, με κριτήριο την ηλικία των σκαφών, ώστε να ενισχυθεί ο στόλος με νεότερα σκάφη, τη διαγραφή του αλιευτικού εργαλείου βιντζότρατα, αλλά και με βάση κριτήρια παραγωγικά και κοινωνικά όπως η πολυτεκνική ιδιότητα, κ.λπ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν στην Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία τηρείται ο φάκελος του σκάφους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Πηγή: «Ναυτεμπορική»