Με αίτημά τους τους προς τον Δήμαρχο, κάτοικοι των Σκαλίων, ζητούν να προβεί ο Δήμος σε αποκατάσταση δρόμου, ο οποίος υπέστη ζημιές από την πρόσφατη θεομηνία, που έπληξε κυρίως τον οικισμό.

Όπως αναφέρεται και στο αίτημα, η διάνοιξη του δρόμου αυτού έγινε εν μέρει από τον Δήμο (μέχρι την εκκλησία του Αγ. Νικολάου) και ένα τμήμα του με πρωτοβουλία κατοίκων της περιοχής.

Ακολουθεί το αίτημα και υπογραφές κατοίκων της περιοχής: