Με επίσημη πράξη, ιδρύθηκε το νέο πολιτιστικό σωματείο της Καλύμνου, με την, πολλά υποσχόμενη για τα πολιτιστικά πράγματα του νησιού, επωνυμία “Κάλ-Υμνος”. Ο Παλμός της Καλύμνου εύχεται η νέα αυτή προσπάθεια να είναι καλοτάξιδη.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Με την υπ’ αρ. 10/2024 Διάταξη της Ειρηνοδίκου Καλύμνου Παναγιώτας Σταπάκη αναγνωρίστηκε η ίδρυση του εδρεύοντος στην Κάλυμνο μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «Πολιτιστικός Σύλλογος Καλύμνου – Κάλυμνος»  και εγκρίθηκε το καταστατικό του, αποτελούμενο από 13 άρθρα και με σκοπούς τους αναφερόμενους στο καταστατικό.

.

Κάλυμνος, 7-6-2024

Η πληρεξούσια δικηγόρος

Θεμελίνα Π. Κατέρη