Ο Σύλλογος για τη βοήθεια ανθρώπων με αναπηρίες στη Ρόδο, ΠΑΜΕΑ, που ιδρύθηκε το 2019, έχει σκοπό τη συλλογή πλαστικών πωμάτων τα οποία μετέπειτα θα αξιοποιηθούν για άτομα με αναπηρίες, έγινε πραγματικότητα από ευαισθητοποιημένους πολίτες.

Ο σύλλογος «ΠΑΜΕΑ», (Προσφέρω Αγάπη Μοιράζω Ελπίδα και Ανθρωπιά), με πρόεδρο την κ. Έλενα Κουνάκη, έχει ξεκινήσει να συλλέγει πλαστικά πώματα, που χρειάζονται προκειμένου να γίνουν αμαξίδια και άλλα μέσα βοήθειας ατόμων με αναπηρίες, ενώ δραστηριοποιείται στην προστασία των δικαιωμάτων ΑΜΕΑ.

Στα πλαίσια της δράσης του Συλλόγου, δόθηκε στην Κάλυμνο ένα αναπηρικό αμαξίδιο, για μια συμπατριώτισσά μας, της οποίας τα εγγόνια μάζεψαν και έστειλαν καπάκια. Αμέσως ο Σύλλογος ΠΑΜΕΑ έστειλε το αμαξίδιο στο νησί και η μεταφορά έγινε δωρεάν από την ναυτιλιακή εταιρεία Dodekanisos Seaways, και τους κ. Χρήστο και κ. Ειρήνη Σπανού, που μαζεύουν κι εκείνοι καπάκια και πάρα πολλές φορές ανέλαβαν την μεταφορά των αναπηρικών μέσων στα νησιά της περιοχής, με πνεύμα κοινωνικής ευαισθησίας που χαρακτηρίζει πάντα την δωδεκανησιακή εταιρεία.