Μια εικόνα, χίλιες λέξεις … που δημιουργεί ερωτήματα:

1. Να σχολιαστεί η “ευσυνειδησία” όποιου άφησε τις σακούλες εκτός του ανοικτού, και με πεταμένο το καπάκι, κάδου;

2. Μήπως όμως έμειναν τα σκουπίδια … εκτός κάδου, κατά το άδειασμά του;

3. Πότε έγινε τελευταία φορά η συντήρηση αυτού του κάδου αλλά και πολλών άλλων;

Ο γάτος, που συμπληρώνει την εικόνα, αποτελεί “θαμώνα” του ταλαιπωρημένου κάδου, ίσως ο μοναδικός μάρτυρας, που αν μιλούσε θα απαντούσε στα ερωτήματα …

(Το σημείο που βρίσκεται ο κάδος αδιάφορο, αφού υπάρχουν πολλοί σαν κι αυτόν τον κάδο)