Από την 1η Μαϊου μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2023, θα ισχύσει το νυσχτερινό οικιακό τιμολόγιο, από τις 23:00 μέχρι τις 07:00, για όσους οικιακούς πελάτες διαθέτουν εγκατεστημένο νυχτερινό μετρητή