Είναι άμεση η ανάγκη να βρεθεί ΧΟΡΗΓΙΑ για την απόκτηση ενός “μικρού” ασθενοφόρου για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ Καλύμνου

Η απόκτηση ενός Ασθενοφόρου “μικρού” τύπου για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ Καλύμνου, έχει αναδειχθεί πολλές φορές από τα τοπικά ΜΜΕ και ο “Π.τ.Κ.” έχει ασχοληθεί με εκτενή δημοσιεύματα, καθώς οι ιδιαιτερότητες των δρόμων στις γειτονιές του νησιού, καθιστούν δύσκολη την μεταφορά των ασθενών, με τα ήδη υπάρχοντα οχήματα – ασθενοφόρα.

Είναι πολλές οι περιπτώσεις που ασθενείς μεταφέρονται σε κουβέρτες ή πάνω σε φορείο για εκατοντάδες μέτρα, καθώς η πρόσβαση σε πάρα πολλά σημεία του νησιού είναι αδύνατη με τα ασθενοφόρα που διαθέτει το ΕΚΑΒ στο νησί, αφού σε πάρα πολλές περιοχές οι δρόμοι είναι πολύ στενοί και τα πληρώματα αναγκάζονται να μεταφέρουν τους ασθενείς, που σε πολλές περιπτώσεις είναι βαριά και ηλικιωμένοι, με τα χέρια και διανύοντας μεγάλες αποστάσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις η ύπαρξη ενός μικρού τύπου ασθενοφόρου, είναι περισσότερο από επιτακτική, καθώς αφορά πρωτίστως την ασφαλή μεταφορά των ασθενών, την αξιοπρεπή μεταχείισή τους και παράλληλα καθιστά δύσκολη την εκτέλεση του καθήκοντος στα πληρώματα του ΕΚΑΒ.

Αναγνώστης της σελίδας, έκανε έρευνα και διαπίστωσε πως υπάρχουν στην αγορά ασθενοφόρα οχήματα αυτού του τύπου, μικρών διαστάσεων και πλήρως επανδρωμένα με τα προβλεπόμενα για την ασφαλή μεταφορά των ασθενών, με το κόστος τους να μην είναι απαγορευτικό.

Απευθύνεται έκκληση προς όλους τους Καλυμνίους, φορείς και ιδώτες, να συντρέξουν, όπως γίνεται πάντα, και να συνδράμουν ώστε να εξασφαλιστεί η υγεία των κατοίκων της Καλύμνου και η αξιοπρεπής μεταφορά, όταν πρέπει να διακομιστούν στο Νοσοκομείο.